PRZYJMUJEMY ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2015/2016!!!

Nasze przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę z zakresu oligofrenopedagogiki. W związku z tym przyjmujemy również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Szanowni Rodzice,

nasze przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Waszym i Waszych dzieci. Przedszkole "Juniorek" to placówka z dobrze wykwalifikowaną kadrą, kładącą nacisk na wszechstronny rozwój młodego człowieka. Nasza oferta to:

- codzienna nauka języka angielskiego w ramach zajęć i konwersacji

- nauka tańca towarzyskiego prowadzona przez instruktorkę ze Szkoły Tańca Raz Dwa Trzy

- szeroko rozwinięta pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci posiadających orzeczenia lub opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (prowadzona przez nauczycieli specjalistów)

- zajęcia wyrównujące braki oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia

- udział dzieci w spektaklach teatralnych

- realizacja projektów edukacyjnych

- współpraca z rodzicami

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- wycieczki i wiele innych atrakcji

Wszystkie zajęcia i atrakcje w ramach czesnego.

Ponadto przedszkole dysponuje nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, takimi jak: tablica multimedialna, komputer, projektor, gry, klocki i zabawki stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.

Nasze przedszkole działalność swoją opiera na podstawie programowej MEN.

Niezwykle duży nacisk kładziemy na zapewnienie bezpieczeństwa naszym wychowankom.

 

 

KWIECIEŃ to u nas miesiąc CZEKOLADY

 

 

czekolada.jpg

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII I WIDEOGALERII, ABY ZOBACZYĆ JAK GO OBCHODZIMY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

OGŁASZAMY RODZINNY KONKURS WIELKANOCNY „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”:

TECHNIKA I FORMA PRACY:
Każda pisanka musi spełniać następujące warunki:
●na konkurs należy wykonać jedną pisankę w kategorii rodzinnej (wspólnie z dzieckiem wykonana praca),
● wykonanie pisanki techniką dowolną,
● rodzaj materiału – dowolny,
● praca przestrzenna, wykończona z każdej strony,
● pisanka musi być umieszczona na podstawce.
Do wykonanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą nazwisko rodziny.

TERMIN:
1. Prace należy dostarczyć do Niepublicznego Przedszkola „Juniorek”, w terminie do dnia 31.03.2015 roku.

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 02.04.2015 roku.

 

 

13 KWIETNIA odbędzie się Dzień Czekolady.

21 KWIETNIA odbędzie się konkurs recytatorski z języka angielskiego.

22 KWIETNIA odbędzie się Międzynarodowy Dzień Ziemi.

23 KWIETNIA odbędą się zajęcia etnograficzne: "Egipt, tam gdzie zawsze świeci słońce". Największe odkrycia, piramidy, faraon, malowanie twarzy największych faraonów. (Prosimy w wpłacanie 3 zł u nauczycielek).